De Griekse voetbal god Podósfairo

De Griekse mythologie is het geheel van Oud-Grieksemythen en sagen. Dit zijn verhalen over goden, halfgoden en het contact tussen goden en mensen. De Griekse mythologie gaf de oude Grieken verklaringen voor het ontstaan van de wereld, de hemellichamen, de mensen, de goden, het kwaad, ziekten, natuurverschijnselen en de oerelementen aarde, water, vuur en lucht. […]